Kring West-Brabant KNHS
 Wij zijn er voor onze leden! 

DE kring.

De Kring is de laatste schakel tussen de KNHS en de leden. Van bovenaf gezien is de KNHS de overkoepelende Federatie. Ze houden kantoor in Ermelo en zaken die te maken hebben met startkaarten en registratie gebeuren onder andere daar. Onder de KNHS staan de verschillende regio’s. Wij vallen uiteraard onder de regio Brabant Deze zijn onder andere verantwoordelijk voor het organiseren van de Regio- kampioenschappen die vervolgens weer afvaardigen naar de nationale kampioenschappen. Zij zijn ook de coördinator van de verschillende wedstrijdkalenders die er toe moet leiden dat naastliggende kringen geen concurrenten worden voor wat betreft het organiseren van de wedstrijden.


Onder de regio komt de kring. Zij organiseren in ieder geval de afvaardiging naar de kampioenschappen van de Regio. Zij is verder vrij in het organiseren van activiteiten.
Het vaststellen van de wedstrijdkalender behoort ook tot haar taken. Ze draagt er zorg voor dat wedstrijden van gelijke disciplines niet gelijk vallen. Het kringbestuur verdedigt ook de belangen van de leden in het Regiobestuur die diezelfde belangen weer verdedigt naar de KNHS en de verschillende commissies.


De kring organiseert een voorjaars- en een najaarsvergadering. Daarin kunnen de leden hun wensen kenbaar maken. Het is daar bij uitstek de mogelijkheid om de stem van de leden te laten horen.


Vragen en informatie bij voorkeur per e-mail naar: secretariaat@kringwestbrabant.nl