Kring West-Brabant KNHS
 Wij zijn er voor onze leden! 

Algemene ledenvergadering.

De AVL wordt  in het voorjaar en najaar georganiseerd waarbij volgende agendapunten aan bod komen:


  • Opening en mededelingen
  • Binnengekomen stukken
  • Notulen vorige vergadering
  • Actiepunten
  • Bestuur
  • Mededelingen 
  • Rondvraag


De notulen kan u steeds hier terugvinden 


AVL voorjaar 2024
Woensdag 27 maart 2024
20u Prinsenbeek


Opgeven via: secretariaat@kringwestbrabant.nl