KNHS
Kring West Brabant

Geachte Lezer,

We zijn blij u te mogen begroeten op de site van de Kring West- Brabant van de KNHS. Het verschaft voor een groot gedeelte de informatie die voor de leden van de Kring van belang is.

Mochten er voor u nog onduidelijkheden zijn over zaken binnen de kring dan kunt u contact opnemen met de bestuursleden die onder het kopje organisatie zijn terug te vinden.

Het Kringbestuur.

Vacature

2022-09-01
UPDATE Ondertussen hebben we enkel aanmeldingen ontvangen, waarvoor dank! Specifiek zoeken we graag nog iemand die actief is in paarden-springen We zijn weer op zoek naar enthousiaste mensen die ons bestuur willen versterken! ➡️ Penningmeester ➡️ Bestuurslid Lijkt het je iets om je bezig te…
Lees verder

Rijderscursus voorjaar 2022

2020-03-20
Beste leden van KNHS Kring West-Brabant, Eindelijk is het weer mogelijk om op te geven voor de rijderscursus. De rijderscursus is alleen toegankelijk voor leden van een rijvereniging of ponyclub behorend tot Kring West Brabant. Combinaties, zowel pony’s als paarden kunnen zich opgegeven voor de…
Lees verder

GEZOCHT! Instructeurs rijderscursus 2022

2022-02-24
Beste instructeur, In periode april – juni 2022 wil KNHS Kring West-Brabant weer de Rijderscursus dressuur en springen organiseren. De doelen van deze vijf trainingen zijn; Ruiters de mogelijkheid bieden om eens bij een andere instructeur te rijden. Ruiters een andere invalshoek, benadering te…
Lees verder

Rijderscursus EVENTING 2022

2022-02-16
Rijderscursus EVENTING Op 5 maart en 30 april organiseert Kring West Brabant 2 eventing trainingen. Na de positieve ervaringen van 2019 en 2020, zullen de trainingen in 2022 wederom gegeven worden door Marcelle de Kam. Marcelle heeft ruimschoots haar sporen verdiend in de paardensport, in het…
Lees verder

Het selectiesysteem wijzigt!

2022-01-31
Met ingang van het outdoor seizoen 2022 verandert de manier van selecteren en afvaardigen naar de Brabantse Kampioenschappen. Vanuit de regio is de wens groot dat de beste combinaties van Brabant op de Brabantse Kampioenschappen starten en niet meer de beste combinaties per kring. Daarom is…
Lees verder

Kascontrolecommissie gezocht!

2021-09-29
Onlangs zijn wij er achter gekomen dat wij tijdens de vorige ledenvergadering geen nieuwe kascontrolecommissie hebben samengesteld. Tijdens de volgende ledenvergadering wordt het financieel verslag 2020 voorgelegd aan de leden. Uiteraard hoort daar ook een verslag bij van de kascontrolecommissie.…
Lees verder