KNHS
Kring West Brabant

Geachte Lezer,

eventing
kampioenhjr

We zijn blij u te mogen begroeten op de site van de Kring West- Brabant van de KNHS. Het verschaft voor een groot gedeelte de informatie die voor de leden van de Kring van belang is.

Mochten er voor u nog onduidelijkheden zijn over zaken binnen de kring dan kunt u contact opnemen met de bestuursleden die onder het kopje organisatie zijn terug te vinden.

Het Kringbestuur.

Kascontrolecommissie gezocht!

2021-09-29
Onlangs zijn wij er achter gekomen dat wij tijdens de vorige ledenvergadering geen nieuwe kascontrolecommissie hebben samengesteld. Tijdens de volgende ledenvergadering wordt het financieel verslag 2020 voorgelegd aan de leden. Uiteraard hoort daar ook een verslag bij van de kascontrolecommissie.…
Lees verder

Najaarvergadering 2021 & Vacature bestuur

2021-07-16
Op 13 oktober 2021 organiseren wij onze najaarsvergadering. Tijdens deze vergadering zal er ook een bestuursverkiezing plaatsvinden. We zijn weer op zoek naar enthousiaste mensen die ons bestuur willen versterken! Lijkt het je iets om je bezig te houden met de wedstrijdsport, vind je het leuk om…
Lees verder

Huldiging kampioenen 2021

2021-07-16
Op vrijdag 17 september willen wij de kringkampioenen 2021 en de kringkampioenen van het indoorseizoen 2019-2020 gaan huldigen. Daarnaast hopen we natuurlijk ook de kampioenen van dit verdere outdoorseizoen te gaan huldigen. Meer informatie over deze avond volgt op een later moment.

Selectie outdoor 2021

2021-06-10
Informatie over selectie tijdens meetmomenten: Wij mogen geen uitslagen publiceren van een meetmoment. Op dit moment zijn wedstrijden vanaf 18 jaar nog niet mogelijk en dit geldt dus voor pony’s en paarden. Tot nu toe zijn er alleen meetmomenten en daarom is er tot nu toe nog niets…
Lees verder

ALV voorjaar 2020

2020-02-21
De voorjaarsvergadering voor alle leden van Kring West Brabant zal op woensdag 15 april 2020 plaatsvinden in Donkenhof te Wouw. De agenda zal verspreid worden via de verenigingen.

Afgelast: Pony meten 2020

2020-02-10
Helaas is het pony meten voor 14 maart afgelast. Wij gaan kijken hoe we dit kunnen regelen voor 1 april. Zodra hier meer informatie over is zullen we dit verspreiden. Jaarlijks moeten voor 1 april alle pony’s tot en met 8 jaar gemeten worden. Door Kring West Brabant wordt weer de jaarlijkse…
Lees verder