KNHS
Kring West Brabant

Algemene Voorwaarden m.b.t. het aanvragen van wedstrijden en het organiseren van selectiewedstrijden
De wedstrijdkalender wordt 2 keer per jaar opgemaakt door de KNHS Regio Noord-Brabant. Verenigingen die een wedstrijd willen organiseren dienen hun wedstrijdaanvraag bij het secretariaat van de Kring te doen. Het secretariaat van de kring verzamelt alle data en zorgt dat deze bij de regio komen.
De winterkalender loopt van 1 oktober tot 1 april. Sluiting voor opgave van de winterkalender is 15 mei.
De zomerkalender loopt van 1 april tot 1 oktober. Sluiting van de zomerkalender is 15 november.
Na sluiting van de kalender verwerkt de KNHS Regio Brabant de kalenders van alle Kringen in een gezamenlijke wedstrijdkalender welke gepubliceerd wordt op www.knhsregiobrabant.nl

Bij het opgeven van wedstrijden moeten de volgende gegevens van de wedstrijd aangeleverd worden:
-Datum van de wedstrijd
-Naam van de vereniging
-Verenigingsnummer
-Plaats van de wedstrijd
-Discipline (bij CH alle disciplines apart vermelden)
-Paard / Pony
-Aanvraag voor selectiewedstrijd
-Aanvraag voor de klasse ZZL
Wanneer de wedstrijdaanvraag ontvangen is zal deze (gemiddeld) binnen een week op de conceptwedstrijdkalender bijgeschreven worden.
Zo kan iedereen zien welke datums al ingediend zijn.
Let op! De conceptkalender is slechts een overzicht van de aangevraagde wedstrijden, hieraan kunnen geen rechten ontleent worden, wanneer een aangevraagde datum niet past in de wedstrijdkalender wordt er vanuit het Kringsecretariaat een advies voor een andere datum gedaan.
Wanneer op 1 datum 2 wedstrijden van gelijke discipline / categorie aangevraagd worden hebben selectiewedstrijden voorrang op niet selectiewedstrijden, dit i.v.m. een goede spreiding van de selecties.
Op de datums van selectiewedstrijden mogen geen andere wedstrijden van gelijke discipline en categorie verreden worden.
Per weekend kan er 1 wedstrijd van een bepaalde discipline / categorie verreden worden. Uitzondering hierop zijn kleine wedstrijden met een beperkt aantal starts.
Wanneer de opgave voor de wedstrijdkalender gesloten is zal de kalender i.s.m. de Regio verwerkt worden. Hierna volgt er een definitieve kalender welke op de website van de Kring gepubliceerd wordt.
Een vraagprogramma dient, na goedkeuring van de wedstrijd door KNHS Regio Noord-Brabant, digitaal ingevuld te worden via ‘mijn KNHS’. KNHS Regio Noord-Brabant gaat digitaal akkoord waarna het vraagprogramma verder ingevuld kan worden en de KNHS (Ermelo) tot goedkeuring overgaat
Wanneer er bijzonderheden zijn, zoals administratiekosten bij te late betaling van het startgeld, dient dit in het vraagprogramma vermeld te worden.
Een federatievertegenwoordiger is verplicht op wedstrijden van 2 of meer disciplines. De namen van de federatievertegenwoordigers dienen doorgegeven te worden aan mw. Ilse Ferwerda wedstrijdzaken@knhs.nl en zullen door de KNHS Ermelo vergoed worden.
Wanneer een vereniging een selectiewedstrijd wil organiseren kan dit bij de opgave van de betreffende wedstrijd kenbaar gemaakt worden.
2 keer per jaar zullen door de betreffende discipline adviseurs selectiewedstrijden aangewezen worden. Zoals bij alle Kringen van KNHS Regio Noord-Brabant worden selectiewedstrijden binnen het Kringbestuur tijdens een bestuursvergadering vastgesteld.
De selectiewedstrijden worden daarna tijdens de Voor- en Najaarsvergadering bekend gemaakt.

Om een wedstrijd te kunnen organiseren, dient het bestand volledig en correct ingevuld te worden. Alleen de volledige, correcte bestanden worden verwerkt bij het samenstellen van de wedstrijdkalender. U kunt het ingevulde bestand doorsturen naar secretariaat@kringwestbrabant.nl o.v.v. wedstrijdaanvraag

Gebruik het stappenplan om de wedstrijdaanvraag volledig in te kunnen vullen. Alleen de volledige, correcte bestanden worden verwerkt bij het samenstellen van de wedstrijdkalender.
stappenplan wedstrijdaanvraag
wedstrijdbestand