KNHS
Kring West Brabant

Terug

Helaas is het pony meten voor 14 maart afgelast. Wij gaan kijken hoe we dit kunnen regelen voor 1 april. Zodra hier meer informatie over is zullen we dit verspreiden.

Jaarlijks moeten voor 1 april alle pony’s tot en met 8 jaar gemeten worden. Door Kring West Brabant wordt weer de jaarlijkse ponymeet dag aangeboden.
Het meten zal plaats vinden op zaterdag 14 maart 2020.
Vanaf 10.00 t/m 12.00 uur
Bij familie Vergouwen, Pietseweg 35 te Oud-Gastel.

Wanneer u niet in de gelegenheid bent om op deze datum uw pony te meten kunt u contact op nemen met de pony meter in onze kring. Jac Moerings 06-51303565
Als men op een andere datum moet komen meten wordt hiervoor € 20,00 in rekening gebracht per pony.
Bij 3 of meer pony’s per locatie € 10,00 per pony.

Wat moet je meebrengen voor de meetregistratie van je pony:
Voor de identiteit van de ter meting aangeboden pony vast te stellen dient de ruiter (ouders) voor de meting het paardenpaspoort te overleggen.
Wanneer het paardenpaspoort niet kan worden overlegd, kan geen meting plaatsvinden.