KNHS
Kring West Brabant

Terug

Onlangs zijn wij er achter gekomen dat wij tijdens de vorige ledenvergadering geen nieuwe kascontrolecommissie hebben samengesteld.
Tijdens de volgende ledenvergadering wordt het financieel verslag 2020 voorgelegd aan de leden.
Uiteraard hoort daar ook een verslag bij van de kascontrolecommissie.
Daarom zoeken wij 2 leden binnen onze kring die dit voorzien van koffie of thee en een lekkere koek op een avond (+/- 1 tot 2 uur werk) voor 13 oktober zouden willen doen.
Buiten de afspraak voor de controle van de financiële administratie in Rijsbergen word je dan ook verwacht om verslag uit te brengen op de ledenvergadering op 13 oktober in Wouw.
Daar dien je dan dus ook bij aanwezig te zijn.

Wie wil en kan er tijd vrijmaken voor de kascontrolecommissie?
Aanmelden kan door het sturen van een mail naar penningmeester@kringwestbrabant.nl