KNHS
Kring West Brabant

Terug

Tijdens de algemene ledenvergadering van “Paardensport Vereniging Wouw Vooruit” op vrijdagavond 10 maart 2017 is aan Mevr. D.C.C. (Diny) Mouwen - van Tilburg de bronzen KNHS speld uitgereikt.
Diny is al 51 jaar lid van PSV Wouw Vooruit en heeft naast haar carrière als dressuur amazone , tot ZZ-licht niveau, zich altijd ingespannen voor de paardensport in West Brabant.
Zij heeft meerdere bestuursfuncties bekleed , o.a. bestuurslid “PSV Wouw Vooruit” en kring bestuurslid, jonge ruiters en amazones begeleid en is al 40 jaar actief als dressuur jury lid tot op ZZ niveau.